Vilkår for brug af hjemmesiden

1. Vilkår

Ved at få adgang til dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, alle gældende love og forskrifter og er enige om at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love. Hvis du ikke accepterer nogen af ​​disse vilkår, er du forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på dette websted er beskyttet af love om ophavsret og varemærker.

2. Brug licens

Du har tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på ruthevensen.dk hjemmeside for personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:
Ændre eller kopiere materialerne
Brug materialerne til enhver kommerciel eller offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel)
Forsøg på at dekompilere eller omvendt design software findes på ruthevensen.dk’s hjemmeside
Fjern eventuelle ophavsret eller andre proprietære meddelelser fra materialerne eller
Overfør materialerne til en anden person eller “spejl” materialerne på en anden server.
Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af ​​disse begrænsninger og kan opsiges af ruthevensen.dk når som helst. Ved afslutningen af ​​din visning af disse materialer eller ved ophør af denne licens vil du ødelægge alle downloadede materialer, der er i besiddelse, enten i elektronisk eller trykt format.
3. Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på ruthevensen.dk’s hjemmeside leveres “som det er”. ruthevensen.dk giver ingen garantier, udtrykkeligt eller underforstået, og frafalder og nægter alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller vilkår for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden overtrædelse af rettigheder. Derudover garanterer ruthevensen.dk ingen kommentarer vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af ​​brugen af ​​materialet på dets internetside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på hjemmesider tilknyttet dette websted.
4. Restriktioner

Under ingen omstændigheder skal ruthevensen.dk eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller overskud eller på grund af afbrydelser) på grund af brugen eller manglende evne til at bruge materialer på ruthevensen .dks hjemmeside, selvom ruthevensen.dk eller en autoriseret repræsentant for ruthevensen.dk er mundtligt eller skriftligt informeret om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

5. Revisioner og Errata

Materialerne på webstedet ruthevensen.dk kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Ruthevensen.dk garanterer ikke, at materiale på sit websted er korrekt, fuldstændigt eller aktuelt. ruthevensen.dk kan til enhver tid ændre indholdet på sin hjemmeside uden varsel. ruthevensen.dk forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

ruthevensen.dk har ikke gennemgået alle de hjemmesider, der er knyttet til dets internetside, og er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside. Inkluderingen af ​​et link betyder ikke godkendelse af hjemmesiden ruthevensen.dk. Brug af et sådant linket websted er på brugerens egen risiko.

7. Vilkår for brug ændringer

ruthevensen.dk kan til enhver tid ændre disse brugsbetingelser til sin hjemmeside uden forudgående varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

8. Ret valg

Ethvert krav vedrørende ruthevensen.dk websitet skal være underlagt Københavns Kommunes lovgivning uden hensyntagen til dens lovbestemmelser.

Almindelige forretningsbetingelser for et websted.

Fortrolighedspolitik

Dit privatliv er meget vigtigt for os. Derfor har vi udviklet denne politik for at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer og afslører og gør brug af personlige oplysninger. Følgende beskriver vores privatlivspolitik.

  • Før eller på tidspunktet for indsamling af personlige oplysninger identificerer vi de formål, som informationen indsamles.
  • Vi indsamler og bruger personlige oplysninger udelukkende med det formål at opfylde de formål, der er angivet af os og for andre kompatible formål, medmindre vi opnår samtykke fra den pågældende person eller som krævet i henhold til loven.
  • Vi opbevarer kun personlige oplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde disse formål.
  • Vi indsamler personlige oplysninger med lovlige og retfærdige midler og i givet fald med den pågældende persons viden eller samtykke.
  • Personlige data skal være relevante for de formål, som de skal bruges til, og i det omfang det er nødvendigt for disse formål, skal være nøjagtige, fuldstændige og ajourførte.
  • Vi beskytter personlige oplysninger med rimelige sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller tyveri samt uautoriseret adgang, offentliggørelse, kopiering, brug eller modifikation.
  • Vi vil gøre kunderne let tilgængelige for information om vores politikker og praksis i forbindelse med håndtering af personlige oplysninger.
  • Vi er forpligtet til at drive vores forretning i overensstemmelse med disse principper for at sikre, at fortroligheden af ​​personlige oplysninger er beskyttet og vedligeholdt.