Red Danmarks Børn

Her viser jeg en musikvideo om abort, som jeg har fået produceret. Midt i al snak om velfærd og rettigheder, bliver basale menneskerettigheder, såsom børns ret til at leve, fuldstændig fejet ind under gulvtæppet. Dette altså en røst på deres vegne.

Abortsagen har altid været en hjertesag for mig. Jeg har aldrig forstået, hvordan man kan tage livet af et andet menneske, uanset om det har set dagens lys eller ej. I dag afskaffes ca. 40 børn i mors liv hver dag, og ikke mange tænker på de groteske forhold omkring disse aborter. Al normal medmenneskelighedstankegang bliver tilsidesat, når man koldblodigt beslutter og udfører et drab på et uskyldigt menneske.

Efter undfangelsen er der skabt et liv, som ingen har ret til at røre ved. Det er en grotesk tankegang at livet skulle begynde i f.eks. 6., 7., 8. eller 12. uge. Det giver ikke mening, når der allerede ved sammensmeltningen af sæd- og ægcelle opstår et nyt individ, med et unikt sæt af gener, og som begynder at dele sig uafhængigt af moderen. I løbet af den første uge fæstner barnet sig til livmoderen, men er stadig 100% adskilt fra moderen, idet til og med moderkagen er kommet fra barnets egne celler.

Barnet er helt sit eget individ med sin egen blodtype, som kan være forskellig fra moderens. Derfor er al snak om ”kvindens ret over sin egen krop” fuldstændig vildledende. Moderen er bærer af et andet menneske, som hun skal tage ansvar for – uanset under hvilke omstændigheder undfangelsen har fundet sted. At beslutte at dræbe barnet, kan ikke være andet end overlagt mord.

Jeg håber med denne musikvideo at kunne være med til at redde menneskeliv.